Részvételi- és játékszabályzat

„Czinamon Glass Art – Webáruház nyereményjáték”

1. Czinamon Glass Art /székhelye: Budapest 1183 Garam u.30./ (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik az 4. és 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játékban azon személyek vehetnek részt, akik  érvényes feliratkozást adtak le a Czinamon Glass Art webáruház hírlevelére(https://www.uvegmuvesz.hu/).

A Játék során a fenti feltételt teljesítő Játékosok között, az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra véletlenszerűen, gépi módszerrel (a sorsolás nem nyilvános)

Az aktuális nyeremény  mindig közzé van téve a honlapon.

Sorsolás időpontjai: Minden nyereményjátékban fel van tüntetve a lejárati időpont, és a sorsolás időpontja is.

A nyereményjátékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A Játék során egy Játékos egy nyeremény megnyerésére jogosult.

3. A Szervező a sorsolás után a Webáruházban regisztrált e-mail címen értesíti a nyertes Játékosokat. A nyertes Játékos az e-mail kézhezvételétől számított 2 (kettő) héten belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. rossz e-mail cím) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes, a megbeszélt időponton túl, nem veszi át nyereményét 2 napon belül, akkor ezt követően – ellenkező megállapodás hiányában – a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és a Szervező az első tartaléknyertest értesíti.

Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

4. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós e-mail címmel vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

5. A nyereményt jelen esetben Áfa mentes, nincs semmilyen egyéb járulékfizetési kötelezettség, valamint a nyeremény kiszállításának költségét a Szervező viseli, személyes átvétel esetén, időpont és a hely egyeztetése után kerül rá sor.

6. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

6.1    nyertesség esetén Szervező a nyeremények átadását fényképekkel, videóval dokumentálhatja, amit később a Szervező saját Facebook Oldalán és weboldalán nyilvánosságra hoz.

6.2    nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

6.3     részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező,  mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Ha a szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg a Szervező weboldalán (https://www.uvegmuvesz.hu/).

9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Czinamon Glass Art, Budapest 2014 december 1.

 
 
 
 

 

2 hozzászólás

    • Ugyan már:) remélem jól érezted magad, és ha van kedved máskor is jönni, csak szólj nyugodtan!
      Szerintem szuperek lettek az első alkotások, senki meg nem mondja róla, hogy az első próbálkozás, majd meglátod! 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 2 =

Post comment