Budoár lámpa titka! 

“…Maga a virágos ornamentika a művészet legrégibb hagyatékába tartozik. …A dél-dunántúli  -19. századi vidéki templomok festésében-akárcsak  Erdélyben vagy a Felföldön – a magas művészeti stílusok tiszta formáit hiába is keresnénk. Inkább csak egyes elemek átvételét, popularizálódását és az ízlésvilág átalakulását érzékeljük. Mindazonáltal nem mondhatunk le kényelmesen arról, hogy megkíséreljük fölfedni az egyes motívumok eredetét, és sajátos népi iparművészi stílussá ötvöződésének útjait.

A kórósi mű motívumkincsében is sokan kerestek, és véltek fölismerni rejtett “ősi” – sőt pogány- szimbolikus mondanivalót, ezek a koncepciók azonban nélkülözik a tudományos tárgyilagosságot. A festett ornamentikában művészi és társadalmi tradíció ölt formát.  A templom kifestésének célja nem több és nem kevesebb, mint a szakrális térhez méltó ünnepélyesség megteremtése. A hely szelleménél fogva természetesen az egyes elemek- Kóróson a galamb és a kehely – tartalmaznak a bibliára és az emberi lét örök témáira vonatkozó utalásokat. ( Szépsége mégis inkább olyan, mint a virágos rété.)

A fantázia világába tartozó elméleteket mellőzve, csupán egy többször hivatkozott, szájhagyományból vett példát vizsgálunk meg közelebbről. Hegedűs Lajos népnyelvi gyűjtéséből szokták kissé szabadon idézni egy kórósi parasztember, Bonyár Péter szavait arról, hogy a templom mennyezetén annyi kazetta van, ahány család a készítés idején élt a faluban, és minden családnak volt saját mintája…..”/ Zentai Tünde- Kórós /

Szóval engem  ennek a gyönyörű ormánsági falunak a kazettás mennyezete  ihletett meg.  Ez az ún. hímes templombelső , ami manapság csak a hímzés és a hímes tojás nevében maradt fent, tehát mai elnevezésén- festett templombelső, mindig virágos , néha figurális és geometrikus mintával díszített famennyezetű és berendezésű épületet jelent. A virágos díszítésmód főleg a reformáció után nyert tág teret. Itt a fő díszítőelem a tulipán , három szirmával, néhol már inkább a liliomba hajlik át – ebből merítettem , mikor ez a kocka alakú , kazettákra osztott , és festett lámpám  készült.

Bolt

Czinamon-ékszer

 

 

Pin It on Pinterest

Share This