Színek varázslata

Találtam egy érdekes cikket jó régről 1900-ból, a Természettudományi közlönyben:

A színek mindig is hatással voltak ránk:)

fractal

 

A színes fény hatása az idegrendszerre. Régóta állítják, hogy a színes fénynek van valami különös hatása az ember és az állatok szervezetére. Mondják, hogy az alsóbbrendû szervezetek egynémelyike ibolyaszínû fénysugarak hatására gyors növekedésnek indul. Ellenben Flammarion kisérletei a mellett bizonyítanak, hogy a selyemhernyó az ibolyafény hatása alatt nõ leglassabban. A fénynek az idegrendszerre való hatását kutató kisérletekebõl pedig az derült ki, hogy a spektrum vörös színképe izgató, az ibolya, a kék és a zöld megnyugtatólag hat az idegrendszerre.

Ismeretes, hogy a bikát és a pulykát a vörös szín izgatja; a kék szemüveget azért alkalmazák lovakra, hogy megszelidüljenek.

Néhány évvel ezelõtt Wundt észlelte, hogy a spektrum egyes szinei más és más hatással vannak az idegrendszerre.

Dr. Douza különféle idegbántalmaknak színes fénnyel való gyógyítását kísérelte meg. Így pl. sikert ért el a búskomorság kezelésében a vörös, a dühösségében a kék fénnyel.

Dor megfigyelte, hogy ideges egyének vörös fény hatása alatt szédülnek; a zöld fénynek ilyen hatása nem volt.

Lumière lyoni gyárában a fényérzõ lemezeket zöld világításban állítják elõ, mert ezelõtt, mikor vörös fényt használtak e czélra, a munkás munka közben folyvást énekelt és hadonászott. Most teljesen nyugodt, keveset beszél és, állítása szerint, este kevésbbé érzi magát kimerültnek, mint azelõtt.

Hasonló tapasztalatokra jutottak a vesinet-i vízzel gyógyító intézetben. A betegeket, kedélyöket  megnyugtatandók, ibolya színû fénysugarak hatásának teszik ki; vörösnek, ha fel akarják õket üdíteni.

Minden ideges ember tudja, hogy a borus idõ lehangolja a kedélyét, az elsõ napsugár pedig felvidítja.

Hasonlóképpen a növényzet zöld színe, az ég kékje és a tenger kékes zöldje is megnyugtatólag hat idegzetünkre.

A vörös fénynek állítólag jó hatása van tengeri betegségben.

forrás: Természettudományi közlöny

Színszimbolika

Bolt

Czinamon-ékszer

 

Pin It on Pinterest

Share This