Színszimbólika

Az üveg színszimbolika a kereszténységhez kapcsolódik,

Jézus

hiszen a kereszténység a színeket a fény látható megnyilatkozásaiként, s így Isten „tettei”-ként szemléli. A színes üvegek első alkalmazása az építészetben, a romanika és a gótika idején épült templomok üvegablakaiban történt. A színes üvegablakokon beeső színes fénysugarak, az akkori embereknek, kézzelfogható bizonyságát adták Isten cselekvő jelenlétének.

A kereszténységben egyébként nem egységes a színek szimbolikus értelmezése, de azért megfigyelhetők bizonyos szabályok.

FEHÉR

az isteni fény , a tökéletesség, tisztaság, ártatlanság. Krisztus színeváltozása: fehér ruha. a világitól való elszakadás, a romlatlanság öltözéke, PL.: az újszülött Krisztus leple, Mária lelke az elszenderedés jelenetében, Krisztus születésekor az álló ló( v. szamár) színe- az isteni rokonságra utal, a csend színe is. Egyébként régen csak fejedelem járhatott fehér lovon, lakhtott fehér sátorban, viselhetett fehér süveget, az előkelők színe volt.

FEKETE

befejeződés, a vég a halál, gyász, barlangok mélye, sír, pokol. (Lázár feltámadása) fekete><fehér – élet><halál ellentéte.  Igazából a fekete nem szín, hanem színtelenség, a színek hiánya.

SÁRGA

gyakran az aranyat helyettesíti, a fény jelképe, a Nap, az örökkévalóság, fényszerű, ősidőktől fogva a gazdagság, és hatalom is kapcsolódik hozzá, kultikus tárgyak, császár ruhája is arannyal hímzett, hátterek aranysárgák- szimbolikusak. Bérmálás színe- sárga az olaj. De negatív értelemben az irigységé is.

BÍBOR

császári szín, – tinta, trón, csizma. Az egyházban az evangéliumok bíborszínű pergamenek. Melegség, szeretet. Eredetileg Mária felső ruházata bíborszínű, az isteni kifejezésre szolgál, arany szegéllyel – utalás  a szentlélek „beárnyékolásá”-ra. Krisztusnál pont fordítva, az alsó ruházat bíbor színű,  gyermek Jézus is bíbor és arany színű ruhában van-  mint öröktől fogva való Isten.   Kettős jelentésű: tűz, , pokol tüze, világi hatalom, a vér , Krisztus és a vértanúk áldozatára is utal. Krisztus megcsúfolásánál a római katonák bíborpalástot adtak rá – gúny – „üdvöz légy zsidók királya” (császári hatalom jelképe volt) Bűnbánat – vörös.

KÉK

a transzcendens világ szimbóluma, színe, a felfoghatatlan titkok, legkevésbé anyagi, és érzéki. Kék az ég, a víz, a levegő, -tisztaság,  igazság, házasság, hűség színe. Istenanya alsó köpenye sötétkék, az alsóruházat kék színe a teremtettnek, azaz az Ő emberi mivoltának a kifejezése, tehát arra utal, hogy Isten Szülője ember, akit a Szent Lélek ereje árnyékolt be -ez  arany – 3 arany csillag- háromszori szüzességére utal (a szülés előtt, a szülés alatt és a szülést követően)  Krisztus vörös színű alsóruházatot visel, felette pedig kék köpenyt, ami annyit jelen: Isten, Aki emberi természetbe öltözött! Az ibolyától a bíborig terjedő színek a főpapság ruháin jelennek meg : LILA – főpapság

ZÖLD

ifjúságra, a jelenvalóra utal,  földi szín. A tavasznak, a feltámadásnak és a reménynek, az Édennek a  színe, viszont mint föld táplálta színt az ördögihez is társították.

BARNA

a föld színeként a mély alázatot és a szegénységet is jelképezi, ezért lett barna a ferencesek ruhája is.

színszimbolika forrás: Magyar ortodox

(Hoppál Mihály…-Jelképtár)

Bolt

Czinamon-ékszer

Pin It on Pinterest

Share This