Bálint napja kiről lett elnevezve?

Szent Bálintot ábrázoló üvegablak az olaszországi Terni Szent Bálint bazilikájában

Szent Bálint (Valentin, vagy Valentinus) a szerelmesek, vagy a lelkibetegek és az epilepsziával élők védőszentje, Magyarországon nem igazán terjedt el a kultusza. Csak a magyarországi németek körében volt igen közkedvelt, egyetlen helyen a déli határ mellett, Pécstől nem messze Töttös Szent Erzsébet-templomának mennyezetén ma is látható Szent Bálint freskója.

 

Ugyancsak a déli területen lévő Cikó központjában régi kereszt áll, két oldalán német öltözetben Szent Vendel hitvalló, a pásztorok védőszentje és Szent Bálint. A magyarok is számon tartották, mint betegség űzőt, azok, akik epilepsziában szenvedtek, az ő keresztjét, bálintkeresztet hordtak a nyakukban, úgynevezett frászkeresztet.

Szent Bálint eredetileg három ember II. Claudius Gothicus római császár uralkodása alatt a 3. században, viszont csak az egyikhez kapcsolódik a szerelem:

-Római Szent Bálint áldozópap és vértanú.

A császár ki akarta végeztetni, de a főtisztjének a vak lányát meggyógyította, akinek családja erre megtért. Ennek ellenére kivégezték a megtért főtiszt családjával együtt. Kivégzésének napján búcsúüzenetet írt a meggyógyult lánynak, amit így írt alá: „A te Bálintod”

– Terni Szent Bálint püspök és vértanú.

Ő az aki a szerelmesek védőszentjelett. Bálint püspök titokban eskette meg a szerelmes párokat, ez azért volt különleges, mert a törvény abban az időben tiltotta a férfiaknak a katonai szolgálat előtti házasságkötést. Egy további történet arról számol be, hogy ő volt az első, aki egy pogány férfit és egy keresztény nőt összeadott. Kezdetektől fogva ismert a szerelmesek iránti rokonszenve és az értük végzett tettek sora. Talán ezért is lett halála után az ő védőszentjük.

– Afrikai Szent Bálint vértanú.

Róla nem maradt sok információ

2 évszázaddal később élt egy negyedik Szent Bálint is:

– Passaui Szent Bálint püspök

Legenda szerint Passauban háromszor próbált letelepedni, de elzavarták, az Alpokba vonult vissza, ott halt meg. Ő a nyavalyatörősök védőszentje, az ő keresztjét hordták nyakban, az ő ünnepe viszont január 7-én van.

A Valentinus név, amely az „erősnek lenni” jelentésű latin valens szóra utal, nagyon népszerű volt a késő antik korban.

 

Info: vikipedia

Képek: pinterest

Bolt

 Czinamon-ékszer

Pin It on Pinterest

Share This